Regulamin sklepu

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu www.iguahandmade.pl realizuje:

igua ewa zachmyc
garbary 49/3
Poznań

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem: ewazolnowska@outlook.com

 1: Definicje

Definicje użyte w regulaminie, oznaczają:

Kupujący – Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”,która dokonuje zamówienia w sklepie
internetowym www.iguahandmade.pl

Sprzedawca – igua ewa zachmyc


 

Sklep – www.iguahandmade.pl -witryna internetowa/ sklep, w którym kupujący może złożyć swoje zamówienie

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Towar – towarem jest artykuł przeznaczony na sprzedaż, będący dostępny w chwili składania zamówienia, na stronie www.iguahandmade.pl

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość w sklepie www.iguahandmade.pl określające rodzaj i ilość towarów.

 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Korzystanie z witryny sklepowej www.iguahandmade.pl wymaga spełnienia warunków technicznych przez
aktualną przeglądarka internetowa:

• Firefox
• Internet Explorer
• Opera
z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

Sprzedawca zapewnia, że produkty, które zamawia Kupujący są nowe i wolne od wad.

 3: Składanie zamówienia

Składanie zamówienia

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, jeżeli w danej chwili nie trwają pracę na serwerze sklepu.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

• wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”
• wybrać odpowiedni dla kupującego sposób dostawy
• wskazać adres do realizacji zamówienia, podać numer telefonu oraz adres e-mail
• sprawdzić poprawność danych
• opłacić zamówienie poprzez płatności przelewem tradycyjnym na nr konta sprzedającego lub przez płatność PAYU

Z chwilą złożenia zamówienia i opłaceniem towaru, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.


4: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedający ma do 14 dni roboczych na wysłanie przesyłki, po zaksięgowaniu wpłaty.

5: Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni:

  • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

W celu odstąpienia od umowy Konsument proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą na adres e-mail: ewazolnowska@outlook.com/ sklep@iguahandmade.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

• W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
• W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: igua ewa zachmyc garbary 49 poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

6 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

7 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

• Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
• Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
• Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
• Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny ewazolnowska@outlook.com

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: terraform michał zachmyc , łubowo 77d , 61-260 łubowo

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail ewazolnowska@outlook.com
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

8. Sposoby dostawy produktów
czas realizacji zamówienia jest wykonany do 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty
Dostawa produktu jest wykonywana za pomocą przesyłek INPOST na terenie PL
Cennik:
inpost paczkomat 15 zł
inpost kurier 15 zł
 
Wysyłki zagraniczne są wykonywane przez Pocztę Polską
cena 36 zł
 
 
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl